Ettevõtlik õppija (2016-2019)

MTÜ Koostöökoda Vabahariduskool KOIT on Eesti Vabaharidusliidu liige.

Tänu sellele saame pakkuda piirkonna elanikele tasuta koolitusi.

Eesti Vabaharidusliidu projekte struktuuritoetuste ja Haridus- ja Teadusministeeriumi toel:

Ettevõtlik õppija (2016-2019) – Projekti nr 2014-2020.1.06.16.0063

Projekti „Ettevõtlik õppija“ raames toimuvad koolitused arendavad õppimisoskust, algatusvõimet, ettevõtlikkust ja sotsiaalseid oskusi. Lisaks on planeeritud sihtgruppide kaasamise ja õppekava arendamise seminarid.

Projektides osaleb kokku 31 koolituskeskust 15 maakonnast. Projektide peamine eesmärk on madalama haridustasemega ja varem õppes vähem osalenud täiskasvanute kaasamine õppesse ning nende eluks ja tööks vajalike pädevuste arendamine. Projektide tulemusena on täiskasvanute teadlikkus õppimise vajalikkusest ja õppimisvõimalustest suurenenud ning vabahariduslikes koolituskeskustes pakutav koolitus on sihtrühma vajadusi arvestav ja kvaliteetne.

Projekti raames pakume 2019. aastal järgmisi koolitusi:

SÕNADEST TEGUDENI (Motivatsioonikoolitus) (märts 2019)

MOTIVATSIOON JA ALGATUSVÕIME (märts-aprill 2019)

 

2018. aastal toimus sama programmi raames koolitus

MOTIVATSIOON JA ALGATUSVÕIME

Copyright © 2021 MTÜ Koostöökoda All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.