HINGE HEAKS

PROJEKT: “Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2018-2020”

Õppekava nimetus „Hinge heaks”

Õppekavarühm: 0031 isikuareng

Võtmepädevus Sotsiaalsed oskused

Õppe maht 15 akadeemilist tundi

Õpiväljundid:

Koolituse lõpuks õppija:

 • defineerib oma isikliku probleemi või stressifaktori
 • oskab ära tunda oma isiklikke käitumismustreid
 • julgeb endast ja oma probleemist rääkida
 • töötab kaasa meeskonnas

Õppe sisu:

 • Erinevad inimtüübid ja nende reaktsioonid stressitekitajatele
 • Käitumismustrid
 • Probleemi defineerimine
 • Probleemi lahendamiseks reaalsete sammude (eesmärkide) püstitamine
 • Probleemi lahendamisvariandid; nende positiivsed ja negatiivsed tagajärjed
 • Praktilised harjutused pingete kiireks maandamiseks

Õppemeetodid:

 • Loeng
 • Grupitööd
 • Individuaalsed tööd
 • Hingamis- ja rahunemisharjutused

Õppematerjalide loend:

 • Kursusel kasutatavad töölehed ja muu õppematerjali koostab ja esitab koolitaja.

Sihtgrupp:

 • Madalapalgalised inimesed
 • Majanduslikult mitteaktiivsed inimesed
 • Vähenenud töövõimega inimesed

Alustamise tingimused:

 • Kuulumine sihtgruppi

Lõpetamise tingimused:

 • Osalemine 75% ulatuses auditoorse töö mahust
 • Tagasisidevestlus koolitajaga

Hindamismeetodid:

 • Kujundav hindamine – koolitaja pidev tagasiside kursuse jooksul

Hindamiskriteeriumid:

 • Aktiivne kaasalöömine aruteludes ja ülesannetes, vajadusel koolitaja tagasisidest lähtuv iseseisvate ülesannete muutmine ja/või täiendamine

Väljastatavad dokumendid:

 • Lõpetamise tingimused täitnud õppijale väljastatakse tunnistus
 • Katkestanud või lõpetamise tingimusi mitte täitnud osalejatele väljastatakse tõend.

Õppekeskkonna ja seadmete kirjeldus:

 • Õppimine toimub hubases Kehra Rahvamaja kaminasaalis. Ruumis on võimalik kasutada kõiki kaasaegseid tehnilisi seadmeid (projektor, helitehnika), aga ka pabertahvlit.
 • Ruumi on võimalik paigutada toolid-lauad, tunni teemast lähtuvalt aga ka mugavad kott-toolid või vaibad.
 • Ei puudu kööginurk, mistõttu pakutakse koolitatavatele sooja taimeteed.

Koolitaja kvalifikatsioon:

 • Koolitajatel on kõrgharidus ning psühholoogia-, suhtlemis- ja/või isikuarengu koolituste läbiviimise kogemus ning soovitatavalt täiskasvanute koolitaja kutse.

TÄHELEPANU!

11. ja 18. aprillile 2020. planeeritud koolitus LÜKKUB ERIOLUKORRA TÕTTU EDASI!

KOOLITAJAD KAIRI KILP ja LYDIA KRUUSMANN

LISAINFO:

Kelly: 5635 8890 või läbi Vabahariduskool KOIT lehekülje FACEBOOKIS.

Copyright © 2021 MTÜ Koostöökoda All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.