Eneseteadlikkuse areng

PROJEKT: “PRIORITEETSETE VÕTMEPÄDEVUSTE ARENDAMINE 2016-2019”

el_sotsiaalfond_horisontaalne

1. Õppekava nimi: „Eneseteadlikkuse  areng”

Koolituse nimi: MOTIVATSIOON JA ALGATUSVÕIME

2. Õppekavarühm: 0031 Isikuareng (ISCED – F 2013)

2. Õpiväljundid:
Kursusel osalenu on:
– omandanud elementaarsed teadmised edukaks suhtlemiseks, et edasi õppida või tööd leida;
– oskab hinnata oma teadmisi, isikuomadusi ja ka puudusi;
– oskab ennast täiskasvanu rollis kehtestada ja arvestada teiste õppurite või kolleegidega;
– oskab läbi mängude ja rühmatööde tähelepanelikult kuulata, lugeda, julgeb oma arvamust avaldada ja anda tagasisidet.

3. Koolituse sihtgrupp:

Erialase ettevalmistuseta mittetöötavad inimesed

4. Eeltingimused õppeks puuduvad.

5. Õppe maht: 15 tundi auditoorset tööd klassiruumis

6. Õppe sisu:
1. Suhtlemisoskus – milline suhtleja ma olen
2. Kehakeel – milliseid teateid ma annan endast teistele
3. Enesekehtestamine – hea suhtlemise alus
4. Enesekehtestamine – kuulamisoskus, tähelepanuoskus, väljendusoskus
Teemad läbitakse koos vastavate (rolli)mängude ja huvitestidega

7. Õppekeskkonna ja seadmete kirjeldus:
Igale õppijale laud ja tool, õpetajale sülearvuti ja dataprojektori kasutamise võimalus, paljunduste tegemise võimalus, paber- või seinatahvel, kirjutusvahendid.

8. Õppematerjalide loend enesetäienduseks (peale loenguid):
Helsten, T., 2002, „Jõehobu elutoas”
Hellsten, T., 2015, „Jõehobu töökohal”
Jeffers, S., 2015, „Sa julged küll”
Kidron, A., 2015, „Oska olla enda psühholoog” jt tema raamatud
Navarro, J. & Karlins, M., 2015, „Kehakeelest”
Paloheimo, M., 2015, „Lapsepõlve mõjud”
Törnblom, M., 2015, „Enesehinnang”

9. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:
On osalenud vähemalt 75% akadeemilistest tundidest ja kaasa teinud rühma- ja individuaaltöödes.

10. Nõuded koolitajale: erialane ettevalmistus ja täiskasvanute koolitamise kogemus.

KOOLITUS TOIMUS 13. ja 20. jaanuaril 2018. ANIJA MÕISAS.

AITÄH KÕIGILE ÕPPIJATELE ja KOOLITAJALE!

Copyright © 2021 MTÜ Koostöökoda All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.