KOOLITUSED 2017

2017. aastal pakkus Vabahariduskool KOIT koolitusi projekti “Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2016-2019” raames.

 

Projekti „Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine“ koolituste fookus on õppimisoskusel, võõrkeelteoskustel, sotsiaalsetel oskustel ja digipädevusel. Tugitegevustest on planeeritud koolitajate koolitus, projekti seminarid, kogemusnõustamine.

Projektides osaleb kokku 31 koolituskeskust 15 maakonnast. Projektide peamine eesmärk on madalama haridustasemega ja varem õppes vähem osalenud täiskasvanute kaasamine õppesse ning nende eluks ja tööks vajalike pädevuste arendamine. Projektide tulemusena on täiskasvanute teadlikkus õppimise vajalikkusest ja õppimisvõimalustest suurenenud ning vabahariduslikes koolituskeskustes pakutav koolitus on sihtrühma vajadusi arvestav ja kvaliteetne.

 

Järgmine digipädevust tõstev koolitus leiab aset aastal 2020 ning tutvustab kaasaegseid digivahendeid ja nende turvalist kasutamist.

TÄPSEM INFO ÕIGE PEA.

Copyright © 2021 MTÜ Koostöökoda All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.