LIHTNE KUJUNDAMINE ARVUTI ABIL

1. Õppekava nimi: „Lihtne kujundamine arvuti abil”
2. Õppekavarühm: Arvutikasutus (ISCED – F 2013) 0611
3. Õpiväljundid:

Õppija
 oskab Internetist otsida talle vajalikku informatsiooni (otsimootorid, infootsingu oskused);
 oskab leida avalikuks kasutamiseks lubatud pildi- ja tekstimaterjali;
 oskab kasutada vabavaralisi kujundus- ja esitlusprogramme (PosterMyWall; Prezi jt.), mis lihtsustavad kuulutuste/teadete, töölehtede ja -plaanide koostamist;
 omab arvutiprogrammidega kujundamise põhioskusi (teate/kuulutuse ülesehitus; olulise eraldamine vähemolulisest, rõhutamine ja esiletõstmine jne.)
4. Koolituse sihtgrupp
Keskmise digipädevusega erialase ettevalmistuseta inimesed
5. Õpingute alustamiseks vajalikud tingimused: Õpingu alustamiseks on vajalikud arvutialased algteadmised, teksti- ja tabelitöötluse algelised oskused.
5. Õppe maht kokku 10 tundi (auditoorne ja praktiline töö arvutiklassis).
6. Õppe sisu
 infootsing internetist (tasuta pildi- ja tekstipangad)
 autorikaitse
 kujundamine (Paint, vabavaraline Open Office Draw, esitlusprogramm Prezi; vabavaraline PosterMyWall)
 esitluste loomine (Prezi)
7. Põhimeetodid: loeng, näidete analüüs, ülesanded, praktilised tööd
8. Õppekeskkonna ja seadmete kirjeldus:
Koolituste korraldamiseks olemas renoveeritud õppeklass Anija mõisa II korrusel pinnaga 38 m², arvutiterminal 10 arvutikohaga, internetiühendus, dataprojektor, ekraan.
9. Õppematerjalide loend
Õppematerjalid saab osaleja koolituse käigus.
10. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
Õppekava lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% õppetööst, ülesannete sooritamine käsitletud teemades ja praktiliste harjutuste vigadeta sooritamine.
11. Nõuded koolitajale: Koolitajal on kõrgharidus ja/või töökogemus õpetataval erialal ning täiskasvanute koolitamise kogemus.

12. KURSUSE TOIMUMISE AEG: Novembri algus 2017 (nädalavahetustel!)

13. INFO JA REGISTREERIMINE: 

Kelly Kruusmann, VHK KOIT koolitusjuht; tel. 5635 8890; e-post: info@koostyykoda.ee

Copyright © 2015-2017 MTÜ Koostöökoda All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.