Motivatsioon ja algatusvõime (märtsis)

PROJEKT: “Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2016-2019”

el_sotsiaalfond_horisontaalne

1. Õppekava „Eneseteadlikkuse areng.” Koolituse nimi: MOTIVATSIOON ja ALGATUSVÕIME

2. Õppekavarühm: 0031 Isikuareng (ISCED – F 2013)

3. Kursuse maht: 15 ak/h

4. Õpiväljundid:
Kursusel osalenu:
– on omandanud elementaarsed teadmised edukaks suhtlemiseks, et edasi õppida või tööd leida;
– oskab hinnata oma teadmisi, isikuomadusi ja ka puudusi;
– oskab ennast täiskasvanu rollis kehtestada ja arvestada teiste õppurite või kolleegidega;
– oskab läbi mängude ja rühmatööde tähelepanelikult kuulata, lugeda, julgeb oma arvamust avaldada ja
anda tagasisidet.

5. Koolituse sihtgrupp:
Erialase ettevalmistuseta mittetöötavad inimesed
5. Eeltingimused õppeks puuduvad.
6. Õppe maht: 15 tundi auditoorset tööd klassiruumis

6. Õppe sisu:
1. Suhtlemisoskus – milline suhtleja ma olen
2. Kehakeel – milliseid teateid ma annan endast teistele
3. Enesekehtestamine – hea suhtlemise alus
4. Enesekehtestamine – kuulamisoskus, tähelepanuoskus, väljendusoskus
Teemad läbitakse koos vastavate (rolli)mängude ja huvitestidega.

7. Õppekeskkonna ja seadmete kirjeldus:
Igale õppijale laud ja tool, õpetajale sülearvuti ja dataprojektori kasutamise võimalus, paljunduste
tegemise võimalus, paber- või seinatahvel, kirjutusvahendid.

8. Õppematerjalide loend enesetäienduseks (peale loenguid):
Helsten, T., 2002, „Jõehobu elutoas”
Hellsten, T., 2015, „Jõehobu töökohal”
Jeffers, S., 2015, „Sa julged küll”
Kidron, A., 2015, „Oska olla enda psühholoog” jt tema raamatud
Navarro, J. & Karlins, M., 2015, „Kehakeelest”
Paloheimo, M., 2015, „Lapsepõlve mõjud”
Törnblom, M., 2015, „Enesehinnang”

9. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:
On osalenud vähemalt 75% akadeemilistest tundidest ja kaasa teinud rühma- ja individuaaltöödes.

10. Nõuded koolitajale: erialane ettevalmistus ja täiskasvanute koolitamise kogemus

11. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
Iga koolitatav vestleb kursuse lõpus koolitajaga, et anda tagasisidet kogetule. Väljastatav dokument
on tõend.


 KOOLITUS TOIMUS 26.03.2019 Aruküla Kultuurimajas ja 30.03.2019. Aruküla Perekeskuses.

AITÄH KOOLITAJALE ja TOREDALE MEESKONNALE!

Copyright © 2021 MTÜ Koostöökoda All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.