Õpioskus kui võti õppesse (2016-2019)

MTÜ Koostöökoda Vabahariduskool KOIT on Eesti Vabaharidusliidu liige.

Tänu sellele saame pakkuda piirkonna elanikele tasuta koolitusi.

Eesti Vabaharidusliidu projekte struktuuritoetuste ja Haridus- ja Teadusministeeriumi toel:

Õpioskus kui võti õppesse (2016-2019)
Projekti nr 2014-2020.1.06.16.0058

Projekti „Õpioskus kui võti õppesse“ eesmärgiks on luua täiskasvanutele võimalusi eluks ja tööks vajalike võtmepädevuste, eelkõige õpioskuste ja sotsiaalsete oskuste edendamiseks. Toimuvad koolitused täiskasvanutele, kogemusnõustamine ja praktikult-praktikule seminarid.

Projektides osaleb kokku 31 koolituskeskust 15 maakonnast. Projektide peamine eesmärk on madalama haridustasemega ja varem õppes vähem osalenud täiskasvanute kaasamine õppesse ning nende eluks ja tööks vajalike pädevuste arendamine. Projektide tulemusena on täiskasvanute teadlikkus õppimise vajalikkusest ja õppimisvõimalustest suurenenud ning vabahariduslikes koolituskeskustes pakutav koolitus on sihtrühma vajadusi arvestav ja kvaliteetne.

Projekti raames pakume 2018. aastal järgmisi koolitusi:

TEADLIK ÕPPIMINE (September 2018)

Copyright © 2021 MTÜ Koostöökoda All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.