Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2016-2019

MTÜ Koostöökoda Vabahariduskool KOIT on Eesti Vabaharidusliidu liige.

Tänu sellele saame pakkuda piirkonna elanikele tasuta koolitusi.

Eesti Vabaharidusliidu projekte struktuuritoetuste ja Haridus- ja Teadusministeeriumi toel:

• Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2016-2019

Projekti nr 2014-2020.1.06.16.0047

• Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2018-2020 – projekt algab 2018. aastal

Projekti „Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine“ koolituste fookus on õppimisoskusel, võõrkeelteoskustel, sotsiaalsetel oskustel ja digipädevusel. Tugitegevustest on planeeritud koolitajate koolitus, projekti seminarid, kogemusnõustamine.

Projektides osaleb kokku 31 koolituskeskust 15 maakonnast. Projektide peamine eesmärk on madalama haridustasemega ja varem õppes vähem osalenud täiskasvanute kaasamine õppesse ning nende eluks ja tööks vajalike pädevuste arendamine. Projektide tulemusena on täiskasvanute teadlikkus õppimise vajalikkusest ja õppimisvõimalustest suurenenud ning vabahariduslikes koolituskeskustes pakutav koolitus on sihtrühma vajadusi arvestav ja kvaliteetne.

Projekti raames pakub Vabahariduskool KOIT 2018. aastal järgmisi koolitusi:

MOTIVATSIOON JA ALGATUSVÕIME (Jaanuar 2018)

ENESETEADLIKKUSE ARENG (Veebruar-märts 2018)

EESTI KEEL ALGAJATELE (Märts 2018)

Copyright © 2015-2018 MTÜ Koostöökoda All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.