Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2018-2020

MTÜ Koostöökoda Vabahariduskool KOIT on Eesti Vabaharidusliidu liige.

Tänu sellele saame pakkuda piirkonna elanikele tasuta koolitusi.

Eesti Vabaharidusliidu projekte struktuuritoetuste ja Haridus- ja Teadusministeeriumi toel:

• Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2016-2018 –

Projekti nr 2014-2020.1.06.16.0047

• Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2018-2020 – projekt algab 2018. aastal

Projekti „Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine“ koolituste fookus on õppimisoskusel, võõrkeelteoskustel, sotsiaalsetel oskustel ja digipädevusel. Tugitegevustest on planeeritud koolitajate koolitus, projekti seminarid, kogemusnõustamine.

Projektides osaleb kokku 31 koolituskeskust 15 maakonnast. Projektide peamine eesmärk on madalama haridustasemega ja varem õppes vähem osalenud täiskasvanute kaasamine õppesse ning nende eluks ja tööks vajalike pädevuste arendamine. Projektide tulemusena on täiskasvanute teadlikkus õppimise vajalikkusest ja õppimisvõimalustest suurenenud ning vabahariduslikes koolituskeskustes pakutav koolitus on sihtrühma vajadusi arvestav ja kvaliteetne.

Vabahariduskool KOIT pakub projekti raames 2019. aastal järgmisi koolitusi:

HINGE HEAKS (6.-7.aprill 2019)

EESTI KEELE SUHTLUSKURSUS (september 2019)

ISIKSUSLIK KASV (oktoober 2019)

DIGIMAAILMA IMED (Aastal 2020)

Projekti raames pakkus Vabahariduskool KOIT 2018. aastal järgmisi koolitusi:

MOTIVATSIOON JA ALGATUSVÕIME

ENESETEADLIKKUSE ARENG

EESTI KEEL ALGAJATELE

2017.aastal toimusid nimetatud projekti raames koolitused:

ARVUTIÕPETUS ALGAJATELE

LIHTNE KUJUNDAMINE ARVUTI ABIL

Copyright © 2021 MTÜ Koostöökoda All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.