Täiendkoolituste õppekorralduse alused

Koolituskeskuse majandustegevusteate registreerimisnumber on 200317

VHK KOIT ÕPPEKORRALDUSE ALUSED

Üldkorraldus

Kursuste maht on vastavalt kursusele kas 6; 18; 30 või 40 tundi, ajaline kestvus pikemal kursusel kuni 2 kuud. Kursuste mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, üks akadeemiline tund on 45 minutit.

Õppekeskkond

Meie õpperuumid asuvad ajaloolises Anija mõisas. Õppetöö toimub renoveeritud ruumides, kus on olemas kõik vajaminevad tehnilised- ja abitöövahendid. Keelekursuste ja loengute õppematerjalid on kursuse hinna sees, samuti paljude kunstikursuste vahendid. Täpsem teave on kursuste tutvustuses.

Kursusele registreerumine, vastuvõtt ja tasumine

Enamiku kursuste osavõtjatelt ei eeldata eelnevaid kogemusi ja oskusi. Kui varasem kogemus on siiski nõutav, on see välja toodud kursuse kirjelduses.
Kursustele saab registreeruda e-posti või telefoni teel. Kursusele vastuvõtu kinnitame e-posti teel.

Koos kursusele registreerimise kinnitusega teatame maksetähtaja ja tasumiseks vajalikud rekvisiidid. Kursuse eest tasumise tähtaeg on reeglina kaks nädalat enne kursuse algust. Õppetasu saab maksta nii sularahas kohapeal Anija mõisas kui pangaülekandega. MTÜ Koostöökoda arveldusarve Swedbankis on EE032200221017140091.
Selgitusse palume märkida kursuse nimi ja osaleja nimi. Juriidilisele isikule ja vajadusel ka eraisikule väljastame arve. Soodustusi üldjuhul ei tehta.
Õppetasudele ei lisandu käibemaksu.
Kursuslane garanteerib endale koha, kui kursusetasu laekub ettenähtud kuupäevaks.

Tulumaksusoodustus

Alates 1. jaanuarist 2016 saab keeleõppe puhul ning kursuste puhul, mille õppekavas on vastav märge, näidata õppetasu tuludeklaratsioonis koolituskuluna, millest tagastatakse vastavalt tulumaksuseadusele 20% (§ 26).

Kui olete meile teatanud oma isikukoodi, siis edastame Teie andmed Maksu- ja Tolliametile, soovi korral väljastame Teile tasumist kinnitava tõendi.

Kursusest loobumine

Kursusest loobumise korral palume sellest MTÜ Koostöökoda vabahariduskooli viivitamatult teavitada. Kursusest loobumisel vähem kui 48 tundi enne kursuse algust või kui kursus on juba alanud, õppetasu ei tagastata. Samuti ei tagastata õppetasu kursuse katkestamise või kursuselt väljaarvamise korral.

Kursuselt väljaarvamine

Õpilane arvatakse kursuselt välja omal soovil või juhul kui ta käitub ebaväärikalt või segab õppetööd. Samuti õppetasu (osaliselt) maksmata jätmise tõttu.

Kursuse lõpetamine

Kursuse läbijale väljastatakse soovi korral Vabahariduskool Koit tunnistus või tõend. Tunnistus väljastatakse koolituses osalejale, kes on omandanud õpiväljundites kirjeldatud eesmärgid. Kursuslastele, kes õpiväljundites kirjeldatud eesmärke ei saavuta, väljastatakse tõend. Tõend väljastatakse ka kursusel osalejale, kelle õpiväljundite saavutatust koolituse käigus ei hinnatud ning kursuste puhul, mille maht on väiksem kui 6 tundi.
Tunnistusi ja tõendeid väljastame tagasiulatuvalt ja väljavõtmata tunnistusi ja tõendeid säilitame 3 aastat.
Kunstikursustel valminud tööd, millele ei ole 6 kuu jooksul pärast kursuse või näituse lõppu järele tuldud, ei kuulu tagastamisele.

Muudatused õppeplaanis

Vabahariduskoolil Koit on õigus teha õppeplaanis muudatusi. Kursuse ärajäämisel teavitatakse registreerunuid sellest viivitamatult. Õppetasu tagastatakse või soovi korral kantakse üle mõnele teisele kursusele.

Vaidluste lahendamise kord

Õppekorraldusega seonduvate otsuste vaidlustamiseks on vaidlustajal õigus pöörduda kirjalikult kooli juhataja poole. Vaie vaadatakse läbi ja õppijat teavitatakse 5 tööpäeva jooksul. Otsusega mittenõustumisel on avaldajal õigus pöörduda Eesti Vabariigi Halduskohtu poole.

Kontorisse aadressil Anija mõis, Anija vald, Harjumaa, on võimalik asjaajamiseks pöörduda kokkulepitud ajal.

Õppetöö toimub õppekavarühmades 090, 222 ja 482.

 

Copyright © 2021 MTÜ Koostöökoda All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.