Koolitused 2019/2020

MTÜ Koostöökoda Vabahariduskool KOIT osaleb EVHL partnerina kolmes projektis:

•   Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine (2016-2019)
     Projekti nr 2014-2020.1.06.16.0047

•   Ettevõtlik õppija (2016-2019)
     Projekti nr 2014-2020.1.06.16.0063

•   Õpioskus kui võti õppesse (2016-2019)
     Projekti nr 2014-2020.1.06.16.0058

•   Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2018-2020 
Projekti nr 2014-2020.1.06.16-0062

Projektide peamine eesmärk on varem õppes vähem osalenud ja madalama haridustasemega täiskasvanute kaasamine õppesse ning osalejate eluks ja tööks vajalike pädevuste arendamine. Projektide tulemusena on suurenenud täiskasvanute teadlikkus õppimise vajalikkusest ja õppimisvõimalustest.
Vabahariduslikes koolituskeskustes pakutav koolitus on sihtrühma vajadusi arvestav ja kvaliteetne ning osalejale TASUTA.

Projekti „Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine“ koolituste fookus on õppimisoskusel, võõrkeelteoskusel, sotsiaalsetel oskustel ja digipädevusel. Tugitegevustest on planeeritud koolitajate koolitus, projekti seminarid, kogemusnõustamine.

Projekti „Ettevõtlik õppija“ raames toimuvad koolitused arendavad õppimisoskust, algatusvõimet, ettevõtlikkust ja sotsiaalseid oskusi. Lisaks on planeeritud sihtgruppide kaasamise ja õppekava arendamise seminarid.

Projekti „Õpioskus kui võti õppesse“ eesmärgiks on luua täiskasvanutele võimalusi eluks ja tööks vajalike võtmepädevuste, eelkõige õpioskuste ja sotsiaalsete oskuste edendamiseks. Toimuvad koolitused täiskasvanutele, kogemusnõustamine ja praktikult-praktikule seminarid.

Projektides osaleb lisaks meie koolituskeskusele kokku 31 koolituskeskust 15 maakonnast üle Eesti.

Koolituste info ja registreerimine e-postil: info@koostyykoda.ee; Vabahariduskool KOIT FB lehelt ja telefonil: 5635 8890 (Kelly Kruusmann, koolitusjuht).

NB! Nimetatud koolitused on õppijale tasuta. Siinkohal paneme registreerujatele südamele, et broneerides koha oled võtnud endale kohustuse koolitusel osaleda.  

 

el_sotsiaalfond_horisontaalne

hm_logovhl_logo

 

Copyright © 2021 MTÜ Koostöökoda All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.